มะขวิด ไม้ดีใกล้สูญพันธุ์

พูดถึงต้นมะขวิดคิดว่าเด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยรู้จักกัน เชื่อว่าต้นก็ไม่เคยเห็น ลูกหรือผลก็คงไม่เคยสัมผัสว่ามีหน้าตาอย่างไร วันนี้ชวนมาชิมและช่วยกันขยายพันธุ์ในช่วงต้นฤดูฝนกัน มะขวิด มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Burmese thanaka (นักวิชาการฝรั่งคงไปพบแถวพม่าจึงเรียกแบบนั้น), แต่ก็เรียกชื่ออื่นอีก เช่น Elephant’s apple, Gelingga, Kavath, Wood apple มะขวิดเคยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Feronia limonia (L.) Swing.แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น Limonia acidissima L.
มะขวิดมี 2 สายพันธุ์ พันธุ์ที่มีผลใหญ่เนื้อหวาน และพันธุ์ที่มีผลขนาดเล็กเนื้อมีรสเปรี้ยว (อมหวานนิดๆ) มะขวิดถือเป็นไม้มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ชาวอินเดียจึงใช้ประโยชน์กันมาก ถึงกับขนานนามมะขวิดว่า เป็นอาหารคนยาก (poor man’s food) ซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากจนจำนวนมากในอินเดียเลย ในภาคอีสานบ้านเมืองไทยเรียกมะขวิดว่า มะยม (จึงอย่าสับสนเวลาคุยกับคนอีสาน) ส่วนทางภาคเหนือเรียกว่า มะฟิด

Read More

Categories: news Tags: Tags: